Informació General

Què és la Seu electrònica?

La Seu electrònica de l’ajuntament del Lloar és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presta serveis competència del l’ajuntament del Lloar.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’ajuntament del Lloar.

Podeu accedir mitjanant el següent enllaç:

Seu electrònica

Què necessito per poder tramitar electrònicament?

Prèviament haureu de disposar d’idCAT Mòbil o d’un certificat digital com l’IdCAT. Podeu seguir les indicacions dels apartats Certificats digitals per tal donar-vos d’alta o generar un certificat.

Si sou empresa necessitareu un certificat digital d’una autoritat certificadora qualificada (FNMTCamerfirma). 

Com puc tramitar telemàticament?

Per fer tràmits via electrònica amb l’ajuntament del Lloar cal clicar a l'apartat Seu electrònica del menú superior del web municipal. Tot seguit cal cercar el tràmit que es vol realitzar i, si està activada la tramitació online, fer-la des d'allà. Si no està activada cal descarregar-se formularis en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de l'apartat Instancia genèrica.

Què puc consultar?

A la seu electrònica del teu ajuntament pots accedir a:

  • Tràmits telemàtics

Instancia genèrica

Presentació de factures electròniques

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Suggeriments, queixes i propostes

  • Informació pública

Perfil de contractant

Portal de transparència

Tauler d’anuncis i edictes

Com accedir a la teva carpeta ciutadana?

Accedint a la teva carpeta ciutadana podràs consultar:

  • Tots els teus tràmits i actuacions realitzats amb qualsevol administració
  • Consultar les teves dades personals i saber l’ús que en fan les administracions públiques

Accés a la carpeta ciutadana

Podràs accedir, tant amb idCAT Mòbil com amb certificat.

Com rebo les notificacions?

S’enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació.

De totes maneres, és possible la creació de notificacions sense avís, donat que no és obligatori per a l’ens informar dels camps de correu-e i telèfon en els següents casos:

  • Persones físiques, si la notificació s’envia addicionalment en paper, es permet la creació de la notificació sense avís.
  • Persones jurídiques, com a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, l’avís per correu-e o telèfon mòbil és opcional.

 

Com visualitzar les notificacions?

A continuació trobareu indicacions per accedir a les  notificacions rebudes, en funció del mètode d'accés i el tipus d'ens que sigueu:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/acces-notificacio-rebuda/#

Subscriure a