Noticies

29/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Lloar una subvenció de 7.508,78 euros dintre del programa de subvencions pel socorrisme i vigilancia a les piscines, anualitat 2023. Les actuacions han consistit en la contractació de personal de socorrisme i vigilancia per la temporada d'...
26/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Lloar una subvenció de 66.493,45€ corresponents a la línia B del programa de desenvolupament de polítiques locals d'habitatge, convocatoria 2023. Es tracta d'un immoble de 96 m2 de planta, ubicat estrategicament entre el Casal del Poble i la...
25/04/2024
El dissabte 4 de maig es faran les tradicionals paelles populars al Casal del Poble. Després Taller d'Exin Castillos
19/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 18.474,61 euros a l'Ajuntament del Lloar dintre del programa de subvecions per a projectes i activitats culturals o d'interés per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023. Les actuacions s´han dut a terme al llarg de l'any dintre...
19/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Lloar una subvenció de 6.319,33 euros dintre del programa de subvencions pel control sanitari de l'aigua de consum humà, piscines municipals i la legionel.la. Les actuacions han consistit en l'adquisició de productes i consumibles per...
19/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 2.148,66 euros a l'Ajuntament del Lloar per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Aquestes actuacions han consistit en tractaments...
28/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament del Lloar, una subvenció per import de 10.000,00 Euros del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa Despeses Corrents, anualitat 2023.
20/11/2023
Com cada any, l'ajuntament del Lloar durà a terme diversos actes en favor de La Marató.
24/07/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Lloar tres subvencions per import de 493,55€, 1.555,47€ i 1.223,47€, corresponents al Programa de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. Aquestes subvencions s'han concedit per tal que l'...

Pàgines