Noticies

30/09/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 4.079,70 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió, el control i la qualitat de l'aigua de consum humà. Anualitat 2020 . L'import concedit es destinarà a les...
05/08/2021
L'Ajuntament del Lloar organitza la Festa Major. Aquest any una mica diferent però amb la il.lusió de sempre. Us hi esperem.
23/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament del Lloar, una subvenció per import de 10.000,00 Euros del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa de Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció, anualitat 2020.
08/06/2021
S'ha publicat al Perfil de Contractant de l'ajuntament del Lloar el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques que han de regir la concessió de l'equipament Casal del Poble. Plec Prescripcions Tècniques Plec Clàusules Administratives
06/06/2021
L'Ajuntament del Lloar necessita un vigilant per la Piscina. Podeu enviar curriculum fins el 13 de juny a: aj.lloar@altanet.org Fitxa
27/05/2021
Data de l'acord: 30 de març de 2021 Òrgan: Ple Unitat: Alcaldia Expedient: 4307270005-2021-0000026 Aprovació inicial per la inclusió del terme municipal a l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de...
13/04/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 5.000,00 euros relativa al programa d'inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Anualitat 2019.
25/03/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 7.080,60€ corresponents a la subvenció per als municipis en matèria de salut Pública amb motiu de la COVID-19. Anualitat 2020.
28/12/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 10.000,00€ corresponents al Pla d'acció Municipal. Programa de Despeses Corrents. Anualitat 2020.
13/12/2020
Dintre de la campanya "Cap infant sense joguina, cap joguina sense infant", organitzada pel Consell Comarcal del Priorat, els joves del Lloar s'han encarregat d'efectuar la recollida de joguines al municipi que ha estat un èxit de participació. Enhorabona!

Pàgines