Ordenances i Reglaments

 

REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL. Aquest reglament va ser aprovat inicialment pel Ple de l'ajuntament del Lloar en data 4 d'abril de 2022.