Noticies

28/12/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 10.000,00€ corresponents al Pla d'acció Municipal. Programa de Despeses Corrents. Anualitat 2020.
13/12/2020
Dintre de la campanya "Cap infant sense joguina, cap joguina sense infant", organitzada pel Consell Comarcal del Priorat, els joves del Lloar s'han encarregat d'efectuar la recollida de joguines al municipi que ha estat un èxit de participació. Enhorabona!
11/12/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 9.455,00 euros relativa a la concessió de subvencions del Pla d'acció Municipal (PAM) 2020, per l'actuació anomenada: Reparació de la Piscina . anualitat 2020.
12/06/2020
L'Ajuntament del Lloar busca un/a vigilant de la piscina municipal. Tasques a realitzar: Encarregar-se de la gestió del bar de la piscina. Manteniment i neteja de les instal·lacions. Control d’accessos i control d’aforament a les instal·lacions. Requisits: Estar en possessió de la titulació de grau...
12/06/2020
L'Ajuntament del Lloar busca un/a vigilant de la piscina municipal. Tasques a realitzar: Encarregar-se de la gestió del bar de la piscina. Manteniment i neteja de les instal·lacions. Control d’accessos i control d’aforament a les instal·lacions. Requisits: Estar en possessió de la titulació de grau...
15/05/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 816,89 euros per al finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, corresponent a l'annualitat 2019 per a l'actuació titulada: Consultoris mèdics.
12/05/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 15.000,00 euros relativa a la concessió de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, per l'actuació anomenada: Millora de la Sala Polivalent Municipal. Anualitat 2019.
15/04/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.134,80 euros relativa a la concessió de subvencions per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, al...
15/04/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 3.414,07 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Anualitat 2019
11/03/2020
La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'administració Local, ha dictat la resolució definitiva de concessió de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. Expedient PRE076/19/00103, corresponent a l'actuació titulada Actuacions de Dinamització...

Pàgines