SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

04/12/2022

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament del Lloar, una subvenció per import de 10.000,00 Euros del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa Despeses Corrents, anualitat 2022.