Noticies

16/02/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 4.714,39 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Anualitat 2021 . L'import concedit es destinarà a les actuacion efectuades durant l'...
16/02/2022
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 4.127,75 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, línia 1-1.3 Agents Cívics. Anualitat 2021 . L'import concedit s'ha destinat a la...
30/09/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 4.079,70 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió, el control i la qualitat de l'aigua de consum humà. Anualitat 2020 . L'import concedit es destinarà a les...
05/08/2021
L'Ajuntament del Lloar organitza la Festa Major. Aquest any una mica diferent però amb la il.lusió de sempre. Us hi esperem.
23/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament del Lloar, una subvenció per import de 10.000,00 Euros del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa de Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció, anualitat 2020.
08/06/2021
S'ha publicat al Perfil de Contractant de l'ajuntament del Lloar el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques que han de regir la concessió de l'equipament Casal del Poble. Plec Prescripcions Tècniques Plec Clàusules Administratives
06/06/2021
L'Ajuntament del Lloar necessita un vigilant per la Piscina. Podeu enviar curriculum fins el 13 de juny a: aj.lloar@altanet.org Fitxa
27/05/2021
Data de l'acord: 30 de març de 2021 Òrgan: Ple Unitat: Alcaldia Expedient: 4307270005-2021-0000026 Aprovació inicial per la inclusió del terme municipal a l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de...
13/04/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 5.000,00 euros relativa al programa d'inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Anualitat 2019.
25/03/2021
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 7.080,60€ corresponents a la subvenció per als municipis en matèria de salut Pública amb motiu de la COVID-19. Anualitat 2020.

Pàgines