SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

24/07/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Lloar tres subvencions per import de 493,55€, 1.555,47€ i 1.223,47€, corresponents al Programa de digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. Aquestes subvencions s'han concedit per tal que l'Ajuntament del Lloar pugui desenvolupar un programa de capacitació ciutadana (Línia A); realitzar una sèrie de millores per adequar-se a l'Esquema Nacional de Seguretat. Millores que consisteixen en: adquisició d'un servidor, un sistema de còpies de seguretat i un sistema de suport de caigudes de corrent elèctric, (Línia C); També i, dintre de la línia B del programa, per l'adquisició de nou equipament digital.