Noticies

11/02/2020
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 6.093,00 euros corresponent al Pla d'Acció Municipal. Programa de Despeses Corrents. Anualitat 2019.
23/12/2019
S'ha acabat d'executar l'obra de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, amb un pressupost de més de 37.000 euros, finançats en un 95% pel Pla d'acció Municipal de la Diputació de Tarragona. Aquesta actuació ha permès substituir totes les bombetes d'incandescència per equips led...
05/11/2019
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 3.353,97 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà. Anualitat 2018.
24/09/2019
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 37.022,40 euros relativa a la concessió de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, per l'actuació anomenada: Millora i eficiència energètica de l'enllumenat públic . Anualitat 2018.
17/09/2019
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 5.759,05 euros relativa a la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal. Línia C. Reparació par del paviment perímetre piscina. Anualitat 2018.
19/07/2019
Com cada any cel.lebrem la Festa Major en honor a Sant Domingo el primer cap de setmana d'agost. Oferim diverses activitats i espectacles per tothom que vulgui gaudir d'aquestes trobades d'estiu. Us esperem a tots.
12/03/2019 Actualitat
L'Ajuntament del Lloar ha executat la pavimentació del camí de Damunt-Roca, obra subvencionada per la Generalitat de Catalunya al 100%.
25/02/2019
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 582,08 euros relativa a la concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espèciees invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats. Plagues...
25/02/2019
La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.796,70 euros relativa a la concessió de subvencions per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Anualitat 2018.

Pàgines