AUTORITZACIONS CREMA RESTES VEGETALS

20/10/2022

AUTORITZACIONS CREMA RESTES VEGETALS

Davant la prohibició de crema de restes vegetals, la Generalitat ha articulat un mecanisme d'autoritzacions que permet cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per  a evitar la propagació de plagues.

Enllaç per accedir al tràmit:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi